הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.44%
דמי ניהול - נכסים 0.24%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.24%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -99.58
העברות בין הקרנות 501.16
צבירה נטו 401.58
יתרת נכסים 1076308.03

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.6%
תשואה מצטברת לתקופה 7.39%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.45%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 17.62%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.56%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.68%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.25%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 87%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות1.18%12653.61
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות9.48%101994.62
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.04%11237.11
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות14.55%156578.68
פיקדונות0.5%5382.06
הלוואות3.57%38416.21
מזומנים ושווי מזומנים7.94%85470.59
קרנות נאמנות2.78%29962.04
נכסים אחרים0.79%8533.57
אג"ח מיועדות58.17%626079.53
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים35.85%385813.67
נכסים לא סחירים64.15%690494.36
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.53%899004.09
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.47%177303.95

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור