איילון מיטב מקיפה 50-60 - 9967

פירוט קרן הפנסיה איילון מיטב מקיפה 50-60 של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.11%
דמי ניהול - נכסים 0.18%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.05%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 374.94
משיכת כספים ללא העברות -130.28
העברות בין הקרנות -179.75
צבירה נטו 64.91
יתרת נכסים 3978316.26

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.94%
תשואה מצטברת לתקופה 11.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.56%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.54%
תשואה מצטברת 3 שנים 22.32%
תשואה מצטברת 5 שנים 37.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.95%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.64%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.21%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.15%
סטיית תקן 60 חודשים 1.71%
אלפא שנתית 2.76%
מדד שארפ 1.07%
יחס נזילות 79.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.79%31516.9
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות13.6%541033.95
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.49%99215.8
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.48%1292283.37
פיקדונות0%0
הלוואות2.9%115306.71
מזומנים ושווי מזומנים3.78%150471.78
קרנות נאמנות4.02%160063.52
נכסים אחרים11.84%470986.39
אג"ח מיועדות28.09%1117437.84
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים54.81%2180387.01
נכסים לא סחירים45.19%1797929.25
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ66.29%2637345.74
נכסים בחו"ל ובמט"ח33.71%1340970.53

גרף יתרות של איילון מיטב מקיפה 50-60

גרף תשואות של איילון מיטב מקיפה 50-60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של איילון מיטב מקיפה 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור