אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.45%
דמי ניהול - נכסים 0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.36%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 36.36
משיכת כספים ללא העברות -371.12
העברות בין הקרנות 313.67
צבירה נטו -21.09
יתרת נכסים 3621.53

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.98%
תשואה מצטברת לתקופה 12.36%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.37%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.28%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.13%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.55%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.21%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.16%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2%
סטיית תקן 60 חודשים 2.06%
אלפא שנתית 1.8%
מדד שארפ 0.65%
יחס נזילות 89.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.37%955140.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.82%65803.68
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.21%7502.61
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות19.06%690265.61
פיקדונות0%70.47
הלוואות1.7%61744.46
מזומנים ושווי מזומנים15.52%562039.11
קרנות נאמנות2.31%83567.97
נכסים אחרים-0.65%-23379.52
אג"ח מיועדות33.65%1218776.61
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים66.66%2414122.63
נכסים לא סחירים33.34%1207408.76
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77.32%2800082.53
נכסים בחו"ל ובמט"ח22.68%821448.87

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק