מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - 2205

פירוט קרן הפנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.02%
דמי ניהול - נכסים 0.21%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.04%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -323
העברות בין הקרנות 45.6
צבירה נטו -277.4
יתרת נכסים 2686102.83

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.18%
תשואה מצטברת לתקופה 2.2%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.39%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 14.99%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.14%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.64%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 87.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות24.31%653003.09
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.82%48753.28
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.87%77142.74
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות1.36%36543.56
פיקדונות3.13%83966.79
הלוואות3.81%102391.1
מזומנים ושווי מזומנים0.7%18886.33
קרנות נאמנות0.29%7709.51
נכסים אחרים0.33%8840.74
אג"ח מיועדות61.39%1648865.69
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים27.12%728352.21
נכסים לא סחירים72.88%1957750.62
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ97.54%2619928.91
נכסים בחו"ל ובמט"ח2.46%66173.92

גרף יתרות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

גרף תשואות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור