הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.44%
דמי ניהול - נכסים 0.24%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.24%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 80.87
משיכת כספים ללא העברות -57.37
העברות בין הקרנות 29.42
צבירה נטו 52.92
יתרת נכסים 641416.31

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.63%
תשואה מצטברת לתקופה 7.84%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.49%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.93%
תשואה מצטברת 5 שנים 34.23%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.65%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.06%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.64%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.7%
סטיית תקן 60 חודשים 1.35%
אלפא שנתית 2.28%
מדד שארפ 1.14%
יחס נזילות 86%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות12.11%77646.07
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.51%131585.33
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.73%11110.87
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.18%110188.09
פיקדונות0.8%5149.18
הלוואות4.83%30955.94
מזומנים ושווי מזומנים11.19%71771.78
קרנות נאמנות3.34%21395.1
נכסים אחרים1.25%8013.71
אג"ח מיועדות27.07%173600.23
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים64.42%413185.45
נכסים לא סחירים35.58%228230.85
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ79.86%512232.53
נכסים בחו"ל ובמט"ח20.14%129183.77

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור