מגדל מקפת אישית אג"ח - 2144

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית אג"ח של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.21%
דמי ניהול - נכסים 0.23%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.29%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 23.79
משיכת כספים ללא העברות -6.29
העברות בין הקרנות 10.29
צבירה נטו 27.79
יתרת נכסים 283111.41

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.16%
תשואה מצטברת לתקופה 1.93%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.3%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.28%
תשואה מצטברת 3 שנים 11.28%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.17%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.63%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.4%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.08%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.83%
סטיית תקן 60 חודשים 0.67%
אלפא שנתית 0.84%
מדד שארפ 1.21%
יחס נזילות 88.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות28.58%80918.53
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.54%80795.4
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.96%2706.1
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%-4.57
פיקדונות0%0
הלוואות4.88%13816.01
מזומנים ושווי מזומנים4.31%12198.93
קרנות נאמנות4.63%13110.9
נכסים אחרים0.46%1305.61
אג"ח מיועדות27.64%78264.5
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים66.06%187023.77
נכסים לא סחירים33.94%96087.64
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.67%245381.81
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.33%37729.59

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית אג"ח

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית אג"ח
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור