איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - 2155

פירוט קרן הפנסיה איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.11%
דמי ניהול - נכסים 0.18%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.05%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 1534.23
משיכת כספים ללא העברות -216.22
העברות בין הקרנות -420.72
צבירה נטו 897.29
יתרת נכסים 8375368.5

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 1%
תשואה מצטברת לתקופה 12.64%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.58%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.63%
תשואה מצטברת 3 שנים 23.2%
תשואה מצטברת 5 שנים 45.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.2%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.8%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.27%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.46%
סטיית תקן 60 חודשים 1.97%
אלפא שנתית 3.36%
מדד שארפ 1.04%
יחס נזילות 81.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.37%30898.43
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות10.94%916676.52
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.75%146293.72
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות38.33%3210610.08
פיקדונות0%0
הלוואות3.64%304723.18
מזומנים ושווי מזומנים2.48%207928.81
קרנות נאמנות4.28%358792.95
נכסים אחרים10.44%874711.59
אג"ח מיועדות27.76%2324733.23
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים56.81%4757938.68
נכסים לא סחירים43.19%3617429.82
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.51%5402692.86
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.49%2972675.64

גרף יתרות של איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור