הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.44%
דמי ניהול - נכסים 0.24%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.24%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 3176.53
משיכת כספים ללא העברות -513.73
העברות בין הקרנות -70.63
צבירה נטו 2592.17
יתרת נכסים 23839771.96

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.98%
תשואה מצטברת לתקופה 12.37%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.6%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.63%
תשואה מצטברת 3 שנים 24.03%
תשואה מצטברת 5 שנים 46.16%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.89%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.05%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.34%
סטיית תקן 60 חודשים 1.85%
אלפא שנתית 3.6%
מדד שארפ 1.11%
יחס נזילות 79.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.2%48334.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.73%1128609.42
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.26%301097.78
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.23%7683408.1
פיקדונות0.37%88184.79
הלוואות6.65%1584624.15
מזומנים ושווי מזומנים13.55%3229275.59
קרנות נאמנות3.92%933678.75
נכסים אחרים9.1%2168582.64
אג"ח מיועדות28%6673975.98
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים52.43%12500366.84
נכסים לא סחירים47.57%11339405.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ69.26%16510864.47
נכסים בחו"ל ובמט"ח30.74%7328907.48

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור