הראל פנסיה - גילעד כללי - 2172

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - גילעד כללי של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.01%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 3632.77
משיכת כספים ללא העברות -1735.39
העברות בין הקרנות -3224.52
צבירה נטו -1327.14
יתרת נכסים 47506975.38

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.79%
תשואה מצטברת לתקופה 9.88%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.51%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים 20.2%
תשואה מצטברת 5 שנים 42.11%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.28%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.99%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.02%
סטיית תקן 60 חודשים 1.62%
אלפא שנתית 3.24%
מדד שארפ 1.13%
יחס נזילות 77.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.15%2923882.6
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.24%2015173.75
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.58%273813.66
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.8%15107841.23
פיקדונות0.09%42881.83
הלוואות12.15%5771494.35
מזומנים ושווי מזומנים2.84%1350670.21
קרנות נאמנות4.96%2356152.92
נכסים אחרים9.52%4520794.21
אג"ח מיועדות27.67%13144270.63
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים47.36%22497359.15
נכסים לא סחירים52.64%25009616.23
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65%30879485.59
נכסים בחו"ל ובמט"ח35%16627489.79

גרף יתרות של הראל  פנסיה - גילעד כללי

גרף תשואות של הראל  פנסיה - גילעד כללי
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל  פנסיה - גילעד כללי

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור