הראל פנסיה - מנוף כללי - 2177

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - מנוף כללי של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.01%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 622.64
משיכת כספים ללא העברות -162.2
העברות בין הקרנות -159.07
צבירה נטו 301.37
יתרת נכסים 6129534.57

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.23%
תשואה מצטברת לתקופה 2.75%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 14.64%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.66%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.23%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.94%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 78.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.15%376880.91
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות8.44%517519.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.68%41468.49
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות26.22%1606873.43
פיקדונות0.11%6685.3
הלוואות12.75%781486.48
מזומנים ושווי מזומנים5.5%337287.1
קרנות נאמנות3.55%217337.11
נכסים אחרים8.63%528907.73
אג"ח מיועדות27.98%1715088.55
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים47.07%2885358.69
נכסים לא סחירים52.93%3244175.88
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ69%4229550.19
נכסים בחו"ל ובמט"ח31%1899984.38

גרף יתרות של הראל פנסיה - מנוף כללי

גרף תשואות של הראל פנסיה - מנוף כללי
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל פנסיה - מנוף כללי

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור