מיטב מקיפה - מסלול מניות - 2105

פירוט קרן הפנסיה מיטב מקיפה - מסלול מניות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.54%
דמי ניהול - נכסים 0.1%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.11%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 105.35
משיכת כספים ללא העברות -6.71
העברות בין הקרנות 31.29
צבירה נטו 129.93
יתרת נכסים 911.35

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.9%
תשואה מצטברת לתקופה 11.34%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.59%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.67%
תשואה מצטברת 3 שנים 23.68%
תשואה מצטברת 5 שנים 48.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.34%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.29%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.98%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.51%
סטיית תקן 60 חודשים 2.98%
אלפא שנתית 2.28%
מדד שארפ 0.67%
יחס נזילות 91.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות7.44%67789.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.43%3891.84
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות47.23%430409.59
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים12.49%113871.47
קרנות נאמנות2.04%18568.94
נכסים אחרים2.82%25692.7
אג"ח מיועדות27.56%251128.77
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים74.83%637088.9
נכסים לא סחירים25.17%214289.93
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ60.61%552404.18
נכסים בחו"ל ובמט"ח39.39%358948.23

גרף יתרות של מיטב מקיפה - מסלול מניות

גרף תשואות של מיטב מקיפה - מסלול מניות
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מיטב מקיפה - מסלול מניות

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק