מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים - 2207

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.77%
דמי ניהול - נכסים 0.18%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.15%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -289.22
העברות בין הקרנות -64.05
צבירה נטו -353.27
יתרת נכסים 3095.04

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.2%
תשואה מצטברת לתקופה 2.46%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.36%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.43%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.68%
תשואה מצטברת 5 שנים 29.14%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.37%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.25%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.03%
סטיית תקן 60 חודשים 0.96%
אלפא שנתית 3.48%
מדד שארפ 0.8%
יחס נזילות 89.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.7%826450.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות3%92706.37
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.41%12608.48
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות1.6%49398.16
פיקדונות0%0
הלוואות2.57%79664.25
מזומנים ושווי מזומנים2%61786.32
קרנות נאמנות0.01%353.93
נכסים אחרים2.61%80874.14
אג"ח מיועדות61.1%1891194.99
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים35.48%1020346.85
נכסים לא סחירים64.52%1855241.81
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ96.8%2995840.82
נכסים בחו"ל ובמט"ח3.2%99195.92

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית  למקבלי קצבה קיימים

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית  למקבלי קצבה קיימים
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית  למקבלי קצבה קיימים

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק