מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 - 8802

פירוט קרן הפנסיה מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.21%
דמי ניהול - נכסים 0.23%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.29%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 228.93
משיכת כספים ללא העברות -42.23
העברות בין הקרנות 286.95
צבירה נטו 473.65
יתרת נכסים 1827755.08

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.22%
תשואה מצטברת לתקופה 2.67%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.34%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 12.89%
תשואה מצטברת 5 שנים 21.88%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.12%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.04%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.15%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.79%
סטיית תקן 60 חודשים 1.47%
אלפא שנתית 1.56%
מדד שארפ 0.67%
יחס נזילות 85.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות5.97%109148.68
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.68%304831.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.65%11864.03
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות28.51%521058.17
פיקדונות0%0
הלוואות3.73%68116.4
מזומנים ושווי מזומנים8.7%159022.73
קרנות נאמנות3.74%68392.97
נכסים אחרים4.96%90727.87
אג"ח מיועדות27.06%494592.69
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים62.4%1140583.02
נכסים לא סחירים37.6%687172.05
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.38%1176668.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.62%651086.56

גרף יתרות של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

גרף תשואות של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור