מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים - 12155

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.12%
דמי ניהול - נכסים 0.19%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.16%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -667.65
העברות בין הקרנות 3658.81
צבירה נטו 2991.16
יתרת נכסים 7207309.24

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.4%
תשואה מצטברת לתקופה 4.87%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 14.81%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.43%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.93%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 87.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות7.8%562442.44
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות9.87%711252.96
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.18%13310.32
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות9.51%685198.77
פיקדונות0%0
הלוואות4.26%306909.46
מזומנים ושווי מזומנים3.47%250275.84
קרנות נאמנות2.67%192726.36
נכסים אחרים1.27%91609.79
אג"ח מיועדות60.96%4393583.32
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים33.22%2393999.7
נכסים לא סחירים66.78%4813309.55
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ85.14%6135978.14
נכסים בחו"ל ובמט"ח14.86%1071331.1

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור