אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה - 9757

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.81%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.26%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 2023.08
משיכת כספים ללא העברות -191.24
העברות בין הקרנות 2569.35
צבירה נטו 4401.19
יתרת נכסים 10155694.38

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.46%
תשואה מצטברת לתקופה 5.71%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.56%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 22.05%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.87%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.45%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.39%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 89.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.89%1816852.76
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.64%471529.95
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.06%107363.93
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות26.73%2714166.48
פיקדונות1.69%171228.23
הלוואות1.51%152882.9
מזומנים ושווי מזומנים10.73%1089746.56
קרנות נאמנות5.02%509659.83
נכסים אחרים2.42%245776.55
אג"ח מיועדות28.32%2876487.2
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים64.96%6597406.6
נכסים לא סחירים35.04%3558287.78
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.07%6507006.06
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.93%3648688.32

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור