הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה - 9823

פירוט קרן הפנסיה הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה של הראל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.01%
דמי ניהול - נכסים 0.22%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 3600.84
משיכת כספים ללא העברות -615.81
העברות בין הקרנות 629.07
צבירה נטו 3614.1
יתרת נכסים 16985925.63

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.87%
תשואה מצטברת לתקופה 11.02%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.5%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים 19.71%
תשואה מצטברת 5 שנים 42.51%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.18%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.34%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 1.07%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.44%
סטיית תקן 60 חודשים 1.95%
אלפא שנתית 2.52%
מדד שארפ 0.96%
יחס נזילות 83.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות9.82%1667752.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.23%718730.04
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.42%71498.53
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.32%5999864.36
פיקדונות0.13%22917.15
הלוואות8.5%1444210.25
מזומנים ושווי מזומנים2.66%451024.76
קרנות נאמנות5.71%970212.78
נכסים אחרים5.56%945107.8
אג"ח מיועדות27.64%4694607.56
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים56.7%9630791.8
נכסים לא סחירים43.3%7355133.83
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65.6%11143125.92
נכסים בחו"ל ובמט"ח34.4%5842799.71

גרף יתרות של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

גרף תשואות של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור