מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 - 2016

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.12%
דמי ניהול - נכסים 0.19%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.16%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 778.54
משיכת כספים ללא העברות -292.73
העברות בין הקרנות 691.19
צבירה נטו 1177
יתרת נכסים 6526254.48

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.02%
תשואה מצטברת לתקופה 0.28%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.42%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 28.54%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.31%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.15%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות -0.19%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.49%
סטיית תקן 60 חודשים 2.04%
אלפא שנתית 2.76%
מדד שארפ 0.57%
יחס נזילות 85.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות8.36%545352.54
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות4.86%317086.5
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.75%48938.25
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות34.39%2244275.95
פיקדונות0.29%19016.48
הלוואות6.8%443548.13
מזומנים ושווי מזומנים7.05%460213.46
קרנות נאמנות5.34%348562.31
נכסים אחרים5.06%330460.95
אג"ח מיועדות27.1%1768799.91
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים59.38%3875037.48
נכסים לא סחירים40.62%2651217
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ63.39%4137140.84
נכסים בחו"ל ובמט"ח36.61%2389113.64

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור