מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 - 2014

פירוט קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.82%
דמי ניהול - נכסים 0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.31%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2022

יתרות
הפקדות ללא העברות 795.39
משיכת כספים ללא העברות -385.49
העברות בין הקרנות 619.73
צבירה נטו 1029.63
יתרת נכסים 9988.88

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.63%
תשואה מצטברת לתקופה 7.86%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.52%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.55%
תשואה מצטברת 3 שנים 20.51%
תשואה מצטברת 5 שנים 39.21%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.42%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.84%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.62%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.34%
סטיית תקן 60 חודשים 1.94%
אלפא שנתית 2.4%
מדד שארפ 0.8%
יחס נזילות 79.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3.42%341329.88
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות6.57%656678.61
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.65%65011.07
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות27.84%2780432.48
פיקדונות0.13%13205.56
הלוואות8.83%881803.71
מזומנים ושווי מזומנים10.47%1045938.42
קרנות נאמנות2.86%285797.5
נכסים אחרים12.97%1295089.76
אג"ח מיועדות26.27%2623597.83
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים51.39%5024792.27
נכסים לא סחירים48.61%4752667.97
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ63.88%6380526.34
נכסים בחו"ל ובמט"ח36.12%3608358.46

גרף יתרות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

גרף תשואות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קרנות פנסיה

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק