אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה - 9759

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 1.81%
דמי ניהול - נכסים 0.17%
עודף גירעון אקטוארי אחרון 0.26%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2019

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -24.08
העברות בין הקרנות 380.31
צבירה נטו 356.23
יתרת נכסים 536029.37

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.51%
תשואה מצטברת לתקופה 6.24%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.45%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 17.4%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.49%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.31%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
מדד שארפ -
יחס נזילות 92.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות32.35%173420.63
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.48%88311.77
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.1%5902.91
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות10.38%55642.77
פיקדונות1.13%6063.49
הלוואות0.97%5177.82
מזומנים ושווי מזומנים8.24%44162.77
קרנות נאמנות2.06%11053.84
נכסים אחרים0.15%794.62
אג"ח מיועדות27.14%145498.75
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים69.6%373056.69
נכסים לא סחירים30.4%162972.68
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.25%381934.11
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.75%154095.27

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור