השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק הפועלים

השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק הפועלים. באינדקס זה תוכלו להשוות בין חשבונות הבנק העסקיים שהבנק מציע לעסקים קטנים ועסקים גדולים כולל עלויות החשבון, תנאים לפתיחת חשבון, הטבות והשירותים השונים שהבנק מציע.


עסק גדול, עסק קטן (עסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של עד 5 מיליון)
פעולות פנים מול פנים או באמצעות מוקד טלפוני פעולות באמצעות האינטרנט, באמצעות מכשיר אוטומטי, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
חשבונות בנק 1 עד 3 מתוך - 3
בנק עלות ללא מסלול כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת עלות במסלול בסיסי כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד עלות במסלול מורחב
  בנק הפועליםחשבון עסקי בנק הפועלים - עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
16.7500
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או חברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
 • עמלות מופחתות על ביצוע פעולות באינטרנט.
 • תשלום חשבונות - חינם.
 • העברת כספים לחשבונות המתנהלים בבנק אחר באמצעות "פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב-SMS ללא כרטיס - רק 1.35 ש"ח.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בינלאומי, הנטען בכסף ישירות מחשבון הבנק שלך. את הכרטיס תוכל להטעין מרחוק בערוצי השירות (סניף או ערוצים ישירים), וכן להחזיר את הכסף מהכרטיס לחשבון בכל עת.
  הטבות למצטרפים חדשים:
 • 50% הנחה בעמלת פעולה ע"י פקיד לעסקים קטנים.
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם.
 • הצטרפות למועדון cashback.

  בנק הפועליםחשבון עסקי בנק הפועלים - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
16.7500
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או חברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
 • עמלות מופחתות על ביצוע פעולות באינטרנט.
 • תשלום חשבונות - חינם.
 • העברת כספים לחשבונות המתנהלים בבנק אחר באמצעות "פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב-SMS ללא כרטיס - רק 1.35 ש"ח.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בינלאומי, הנטען בכסף ישירות מחשבון הבנק שלך. את הכרטיס תוכל להטעין מרחוק בערוצי השירות (סניף או ערוצים ישירים), וכן להחזיר את הכסף מהכרטיס לחשבון בכל עת.
  הטבות למצטרפים חדשים:
 • 50% הנחה בעמלת פעולה ע"י פקיד לעסקים קטנים.
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם.
 • קרן הלוואות בלעדית לעסקים קטנים המצטרפים לבנק, קרן" פועלים לצמיחת עסקים חדשים".
 • עסקים קטנים נהנים מכרטיס אמריקן אקספרס ביזנס וצירוף למועדון העסקים של אמריקן אקספרס.
 • הצטרפות למועדון cashback.

  בנק הפועליםחשבון עסקי פועלים בהיי- טק - עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
0.0000
10.0000
22.0000
תנאי הצטרפות:
מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או לברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.

הטבות:
כל ההטבות של חשבון עסקי לעסקים קטנים, ובנוסף הטבות ושירותים לתחום ההיי-טק ועסקי קטנים בתחום ההיי-טק:
 • יועץ השקעות מומחה שיתמוך בניהול יתרות הזכות של החברה.
 • התאמת מוצרי הגנה המתאימים לתקופות של תנודתיות בשערי המט"ח.
 • ליווי בעסקאות סחר חוץ.
 • פתרונות מימון מלאים.
 • מענה מלא גם בחו"ל.
 • שירותי בנקאות להשקעות באמצעות "פועלים שוקי הון" מקבוצת בנק הפועלים.
הטבות לעסקים קטנים מענף ההיי-טק:
 • מגוון כרטיסי אשראי בינלאומיים.
 • כרטיס אשראי שני חינם - ללא דמי שימוש חודשיים.
 • אישור מהיר של בקשות אשראי בסכומים של 200 אלף ש"ח.
 • מט"ח בטרמינל - שירות המאפשר הזמנת מט"ח באתר, בטלפון או בסניף, וקבלתו בנתב"ג ביום הטיסה .
 • 50% הנחה בעמלת חליפין בביצוע פעולה באינטרנט.
 • ניתן לחייב את חשבונות העו"ש מט"ח או עו"ש שקל.
 • אפשרות לביצוע הזמנת מט"ח לצד ג'.
 • דסק לעסקים קטנים למסחר בחדר עסקאות.
 • הלוואות עד 100 אלף ש"ח, לתקופה של עד 60 חודשים.
 • פטור לשנה מעמלת פקיד.
 • פטור לשנה מעמלת ערוץ ישיר.
 • פטור לשנה מהשלמה לדמי ניהול מינימאליים.
 • הטבות בניירות ערך לבעלי תיק ניירות ערך בשווי 150 אלף ש"ח ומעלה.
 • הטבות במט"ח.
 • 5 פנקסי שיקים חינם.
המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.