השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק מזרחי טפחות

השוואת חשבונות בנק לעסקים של בנק מזרחי טפחות. באינדקס זה תוכלו להשוות בין חשבונות הבנק העסקיים שהבנק מציע לעסקים קטנים ועסקים גדולים כולל עלויות החשבון, תנאים לפתיחת חשבון, הטבות והשירותים השונים שהבנק מציע.


עסק גדול, עסק קטן (עסק בעל תקרת מחזור עסקים שנתי של עד 5 מיליון)
פעולות פנים מול פנים או באמצעות מוקד טלפוני פעולות באמצעות האינטרנט, באמצעות מכשיר אוטומטי, חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
חשבונות בנק 1 עד 2 מתוך - 2
בנק עלות ללא מסלול כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת עלות במסלול בסיסי כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד עלות במסלול מורחב
  בנק מזרחי טפחותחשבון עסקי מזרחי טפחות- עסק גדול
להשוואת חשבונות בנק סמן     
69.7600
9.0000
29.0000
תנאי הצטרפות:
נדרשים המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות של מורשי החתימה
 • דפי חשבון של 3 חודשים ופרוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
 • דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
 • דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי
 • מסמכי יסוד של תאגיד: תקנון תזכיר (במידה וקיים.), תאריך רישום ברשם המתאים, החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
 • .הצהרת רו"ח / אישור עו"ד על בעל שליטה בתאגיד

הטבות:
 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים המתאימים פתרונות עסקיים לצרכי העסק שלך
 • סקירות שוטפות של מצב השוק
 • הלוואות בהתאמה אישית
 • נכיון שוברי כרטיסי אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור עסקאות תשלומים
 • שירות פקטורינג: לרכישת חובות מסחריים של חייבים במכירות בארץ ובעסקאות יצוא
 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה בערבות המדינה לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן ההלוואה דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון ודרום הארץ בתנאים מיוחדים ונוחים.

  בנק מזרחי טפחותחשבון עסקי מזרחי טפחות עסק קטן
להשוואת חשבונות בנק סמן     
69.7600
9.0000
29.0000
תנאי הצטרפות:
נדרשים המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות של מורשי החתימה
 • דפי חשבון של 3 חודשים ופרוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
 • דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
 • דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי
 • מסמכי יסוד של תאגיד: תקנון תזכיר (במידה וקיים.), תאריך רישום ברשם המתאים, החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
 • .הצהרת רו"ח / אישור עו"ד על בעל שליטה בתאגיד

הטבות:
 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים המתאימים פתרונות עסקיים לצרכי העסק שלך
 • סקירות שוטפות של מצב השוק
 • הלוואות בהתאמה אישית
 • נכיון שוברי כרטיסי אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור עסקאות תשלומים
 • שירות פקטורינג: לרכישת חובות מסחריים של חייבים במכירות בארץ ובעסקאות יצוא
 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה בערבות המדינה לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן ההלוואה דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון ודרום הארץ בתנאים מיוחדים ונוחים.
 • כרטיס אמריקן אקספרס לעסקים קטנים - מעניק הטבות כלליות והטבות לניהול העסק, קידום ותשלום הוצאות.
המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.