חשבון בנק עובר ושב של בנק הפועלים - חשבון עסקי פועלים בהיי- טק - עסק קטן

חשבון בנק של בנק הפועלים - חשבון עסקי פועלים בהיי- טק - עסק קטן .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק הפועלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק הפועלים - חשבון עסקי פועלים בהיי- טק - עסק קטן rightCorner rightCorner

תנאים לפתיחת חשבון מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או לברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 0.00
עמלת פקיד ₪ 0.00
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 22.00
עמלת הקצאת אשראי 0
עמלת מינימום חודשית ₪ 0.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
הטבות כל ההטבות של חשבון עסקי לעסקים קטנים, ובנוסף הטבות ושירותים לתחום ההיי-טק ועסקי קטנים בתחום ההיי-טק:
 • יועץ השקעות מומחה שיתמוך בניהול יתרות הזכות של החברה.
 • התאמת מוצרי הגנה המתאימים לתקופות של תנודתיות בשערי המט"ח.
 • ליווי בעסקאות סחר חוץ.
 • פתרונות מימון מלאים.
 • מענה מלא גם בחו"ל.
 • שירותי בנקאות להשקעות באמצעות "פועלים שוקי הון" מקבוצת בנק הפועלים.
הטבות לעסקים קטנים מענף ההיי-טק:
 • מגוון כרטיסי אשראי בינלאומיים.
 • כרטיס אשראי שני חינם - ללא דמי שימוש חודשיים.
 • אישור מהיר של בקשות אשראי בסכומים של 200 אלף ש"ח.
 • מט"ח בטרמינל - שירות המאפשר הזמנת מט"ח באתר, בטלפון או בסניף, וקבלתו בנתב"ג ביום הטיסה .
 • 50% הנחה בעמלת חליפין בביצוע פעולה באינטרנט.
 • ניתן לחייב את חשבונות העו"ש מט"ח או עו"ש שקל.
 • אפשרות לביצוע הזמנת מט"ח לצד ג'.
 • דסק לעסקים קטנים למסחר בחדר עסקאות.
 • הלוואות עד 100 אלף ש"ח, לתקופה של עד 60 חודשים.
 • פטור לשנה מעמלת פקיד.
 • פטור לשנה מעמלת ערוץ ישיר.
 • פטור לשנה מהשלמה לדמי ניהול מינימאליים.
 • הטבות בניירות ערך לבעלי תיק ניירות ערך בשווי 150 אלף ש"ח ומעלה.
 • הטבות במט"ח.
 • 5 פנקסי שיקים חינם.
ערוצי פניה מערכת מסחר מתקדמת של בנק הפועלים

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.