חשבון בנק עובר ושב של בנק לאומי - חשבון לאומי עסקים - עסק גדול

חשבון בנק של בנק לאומי - חשבון לאומי עסקים - עסק גדול .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק לאומי יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק לאומי - חשבון לאומי עסקים - עסק גדול rightCorner rightCorner

תנאים לפתיחת חשבון לא פורסם
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.65
עמלת פקיד ₪ 5.50
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 20.00
עמלת הקצאת אשראי 0
עמלת מינימום חודשית ₪ 73.30
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
  • הקצאת אשראי 0.55% לרבעון.
  • דמי ניהול חשבון הם 220 ש"ח לרבעון (לא לחודש).
הטבות
  • באמצעות חשבון אחד, אפשר להגדיר מספר בעלי תפקידים, הרשאות שונות והרכבי חתימות שונים.
  • מוקד עסקים המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות בחשבון מעבר לשעות העבודה של הסניפים.
  • הלוואות מסוגים שונים.
  • פעולות דרך האינטרנט ומערכות הבנק וביניהן: המרת מט"ח דרך האינטרנט, ביטול וניהול שיקים דרך האינטרנט.
  • יעוץ השקעות.
  • מידע הכולל סקירות כלכליות וכלים לחישוב.
  • הטבות בעמלות בביצוע פעולות באינטרנט בתחומים כמו: הטבות על העברות כספיות לחשבון אחר, העברת זה"ב והעברה לחשבונות ברשימת חשבונות, עמלות בשיקים, בהעברת והמרת מט"ח, סחר בינלאומי.
  • הטבות בעמלות ניירות ערך בשימוש במערכות הבנק.
ערוצי פניה לאומי טרייד

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.