חשבון בנק עובר ושב של בנק מזרחי טפחות - חשבון עסקי מזרחי טפחות- עסק גדול

חשבון בנק של בנק מזרחי טפחות - חשבון עסקי מזרחי טפחות- עסק גדול .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק מזרחי טפחות יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק מזרחי טפחות - חשבון עסקי מזרחי טפחות- עסק גדול rightCorner rightCorner

תנאים לפתיחת חשבון נדרשים המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות של מורשי החתימה
 • דפי חשבון של 3 חודשים ופרוט אובליגו בטחונות בבנק הנוכחי
 • דו"חות כספיים מבוקרים אחרונים
 • דו"חות שוטפים (מתאריך הדו"ח המבוקר האחרון ועד ליום הבקשה): מאזן בוחן, דו"חות מע"מ, דו"חות ביטוח לאומי
 • מסמכי יסוד של תאגיד: תקנון תזכיר (במידה וקיים.), תאריך רישום ברשם המתאים, החלטות מיוחדות הדנות בדבר שינוי התקנות (אם היו כאלה)
 • .הצהרת רו"ח / אישור עו"ד על בעל שליטה בתאגיד
עמלת ערוץ ישיר ₪ 6.80
עמלת פקיד ₪ 1.76
עלות מסלול בסיסי ₪ 9.00
עלות מסלול מורחב ₪ 29.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 2.45
עמלת מינימום חודשית ₪ 63.30
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי
 • הקצאת אשראי 2.45% מסכום המסגרת לשנה.
 • דמי ניהול חשבון 190 ש"ח לרבעון.
הטבות
 • שירות צמוד של בנקאי מקצועי
 • ליווי קבוע של מומחים המתאימים פתרונות עסקיים לצרכי העסק שלך
 • סקירות שוטפות של מצב השוק
 • הלוואות בהתאמה אישית
 • נכיון שוברי כרטיסי אשראי: תשלום במזומן ובמועד הרצוי לך, גם עבור עסקאות תשלומים
 • שירות פקטורינג: לרכישת חובות מסחריים של חייבים במכירות בארץ ובעסקאות יצוא
 • הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הקרן מעמידה הלוואה בערבות המדינה לעסקים בעלי מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ש"ח.
 • קרן ההלוואה דרומה צפונה עידן העתיד בע"מ מעניקה הלוואות וסיוע לעסקים קטנים מצפון ודרום הארץ בתנאים מיוחדים ונוחים.
ערוצי פניה

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.