חשבון בנק עובר ושב של בנק הפועלים - חשבון עסקי בנק הפועלים - עסק קטן

חשבון בנק של בנק הפועלים - חשבון עסקי בנק הפועלים - עסק קטן .בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת הכוללת את העמלות שמשלמים עבור השירותים השונים, האשראי שתשלמו על אוברדראפט וההטבות השונות שבנק הפועלים יעניק לכם עם פתיחת החשבון.


בנק הפועלים - חשבון עסקי בנק הפועלים - עסק קטן rightCorner rightCorner

תנאים לפתיחת חשבון מסמכים נדרשים מתאגיד (חברה ציבורית בע"מ או חברה פרטית בע"מ):
 • תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • תקנון התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
 • פרוטוקול החלטות החברה.
 • אישור עו"ד.
 • דו"ח מעודכן מרשם החברות.
 • תעודת רשם התאגדות - מאת רשם החברות במשרד המשפטים.
עמלת ערוץ ישיר ₪ 1.35
עמלת פקיד ₪ 3.25
עלות מסלול בסיסי ₪ 10.00
עלות מסלול מורחב ₪ 22.00
עמלת הקצאת אשראי ₪ 1.35
עמלת מינימום חודשית ₪ 13.00
ריבית על הפלוס לא מקבלים ריבית על יתרת מזומן חיובית
תנאי אשראי עלות הקצאת אשראי 1.75%. טיפול באשראי ובביטחונות בגין מסגרת אשראי לעסק קטן 1.35%
הטבות
 • עמלות מופחתות על ביצוע פעולות באינטרנט.
 • תשלום חשבונות - חינם.
 • העברת כספים לחשבונות המתנהלים בבנק אחר באמצעות "פועלים באינטרנט" או בשירות משיכת מזומן ב-SMS ללא כרטיס - רק 1.35 ש"ח.
 • הטבות בעמלות ניירות ערך.
 • הטבות בעמלות מט"ח.
 • כרטיס UP card לעסקים קטנים: כרטיס נטען בינלאומי, הנטען בכסף ישירות מחשבון הבנק שלך. את הכרטיס תוכל להטעין מרחוק בערוצי השירות (סניף או ערוצים ישירים), וכן להחזיר את הכסף מהכרטיס לחשבון בכל עת.
  הטבות למצטרפים חדשים:
 • 50% הנחה בעמלת פעולה ע"י פקיד לעסקים קטנים.
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם.
 • קרן הלוואות בלעדית לעסקים קטנים המצטרפים לבנק, קרן" פועלים לצמיחת עסקים חדשים".
 • עסקים קטנים נהנים מכרטיס אמריקן אקספרס ביזנס וצירוף למועדון העסקים של אמריקן אקספרס.
 • הצטרפות למועדון cashback.
ערוצי פניה מערכת מסחר מתקדמת של בנק הפועלים

המידע נלקח מתעריפוני הבנקים ועשוי להשתנות בכל עת. אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם יפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לאחר פתיחת החשבון, בהתאם לתנאי התכנית.