כלל תמר מניות - 127

קופת גמל כלל תמר מניות של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 11/10/1994
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 15.95
משיכת כספים ללא העברות -19.24
העברות בין הקופות -83.7
צבירה נטו -86.99
יתרת נכסים 867.05

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.82%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.35%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.4%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.73%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.63%
תשואה מצטברת 5 שנים 54.72%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 9.12%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.52%
סטיית תקן 60 חודשים 4.53%
אלפא שנתית -0.36%
שארפ ענף 0.42%
שארפ כל הקופות 0.41%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.46%
יחס נזילות 90.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות2.07%17919
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.21%1844.83
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.11%985.15
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות72.13%625379.86
פיקדונות0.16%1378.26
הלוואות1.08%9353.48
מזומנים ושווי מזומנים15.5%134432.32
קרנות נאמנות7.08%61353.66
נכסים אחרים1.66%14399.58
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים95.93%831755.35
נכסים לא סחירים4.07%35290.79
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ52.38%454131.14
נכסים בחו"ל ובמט"ח47.62%412915

גרף יתרות של כלל תמר מניות

גרף תשואות של כלל תמר מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל תמר מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק