אלטשולר שחם גמל מניות - 1375

קופת גמל אלטשולר שחם גמל מניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/10/2008
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.69%

יתרות
הפקדות ללא העברות 138.03
משיכת כספים ללא העברות -27.03
העברות בין הקופות 577.06
צבירה נטו 688.06
יתרת נכסים 2527.16

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.24%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 2.87%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.56%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.75%
תשואה מצטברת 3 שנים 22.38%
תשואה מצטברת 5 שנים 56.99%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.96%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 9.44%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 4.41%
סטיית תקן 60 חודשים 3.75%
אלפא שנתית 5.04%
שארפ ענף 0.69%
שארפ כל הקופות 0.69%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.63%
יחס נזילות 92.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות20.71%523345.72
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.18%4574.64
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות52.21%1319531.83
פיקדונות2.98%75306.84
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים12.51%316247.27
קרנות נאמנות10.86%274553.3
נכסים אחרים0.54%13599.4
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97%2451357.88
נכסים לא סחירים3%75801.12
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ47.39%1197562.91
נכסים בחו"ל ובמט"ח52.61%1329596.09

גרף יתרות של אלטשולר שחם גמל מניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם גמל מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם גמל מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור