אקסלנס מרכזית לפיצויים - 242

קופת גמל מרכזית לפיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.74%

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.02
משיכת כספים ללא העברות -41.69
העברות בין הקופות 18.99
צבירה נטו -20.68
יתרת נכסים 625.21

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.04%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.29%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.31%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.18%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.57%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.43%
סטיית תקן 60 חודשים 1.95%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף 0.12%
שארפ כל הקופות -0.09%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.44%
יחס נזילות 82.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.92%124511.84
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות24.1%150673.23
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.78%17373.05
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות22.18%138689.64
פיקדונות0.64%4015.44
הלוואות9.5%59364.65
מזומנים ושווי מזומנים13.62%85166.55
קרנות נאמנות4.48%27994.61
נכסים אחרים2.79%17422.44
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.31%527086.49
נכסים לא סחירים15.69%98124.97
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ71.82%449048.18
נכסים בחו"ל ובמט"ח28.18%176163.28

גרף יתרות של אקסלנס מרכזית לפיצויים

גרף תשואות של אקסלנס מרכזית לפיצויים
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס מרכזית לפיצויים

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור