מור השתלמות -מניות S&P500 - 9451

קרן השתלמות מור השתלמות -מניות S&P500 של מור גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מור גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 30/7/2015
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.72%

יתרות
הפקדות ללא העברות 177.42
משיכת כספים ללא העברות -44.22
העברות בין הקופות 1079.06
צבירה נטו 1212.26
יתרת נכסים 1801.97

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.98%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 26.49%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.99%
תשואה מצטברת 3 שנים 42.91%
תשואה מצטברת 5 שנים 81.04%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 12.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 12.6%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.24%
סטיית תקן 60 חודשים 3.63%
אלפא שנתית 4.08%
שארפ ענף 1.15%
שארפ כל הקופות 1.17%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1%
יחס נזילות 95.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות8.2%147755.06
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.4%565749.24
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים15.38%277067.2
קרנות נאמנות45.43%818667.4
נכסים אחרים-0.4%-7267.86
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.4%1809238.9
נכסים לא סחירים-0.4%-7267.86
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.15%1498353.58
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.85%303617.46

גרף יתרות של מור השתלמות -מניות S&P500

גרף תשואות של מור השתלמות -מניות S&P500
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מור השתלמות -מניות S&P500

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק