השתלמות משפטנים - 292

קרן השתלמות השתלמות משפטנים של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1971
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.47%

יתרות
הפקדות ללא העברות 27.97
משיכת כספים ללא העברות -21.94
העברות בין הקופות -22.37
צבירה נטו -16.34
יתרת נכסים 391.77

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.01%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 12.79%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.41%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.01%
תשואה מצטברת 5 שנים 30.68%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.07%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.5%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.85%
סטיית תקן 60 חודשים 2.15%
אלפא שנתית 1.2%
שארפ ענף 0.56%
שארפ כל הקופות 0.66%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.61%
יחס נזילות 87.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות17.78%69647.45
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות24.28%95116.01
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.13%520.67
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות44.49%174293.49
פיקדונות0%0
הלוואות1.53%5997.93
מזומנים ושווי מזומנים1.78%6979.22
קרנות נאמנות2.29%8979.01
נכסים אחרים7.72%30236.08
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.76%355575.01
נכסים לא סחירים9.24%36194.85
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ62.12%243360.48
נכסים בחו"ל ובמט"ח37.88%148409.37

גרף יתרות של השתלמות משפטנים

גרף תשואות של השתלמות משפטנים
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של השתלמות משפטנים

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק