הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי - 290

קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי של החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.29%

יתרות
הפקדות ללא העברות 121.16
משיכת כספים ללא העברות -106.88
העברות בין הקופות -204.32
צבירה נטו -190.04
יתרת נכסים 1974.08

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.1%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 1.23%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.29%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.3%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.29%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.59%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.08%
סטיית תקן 60 חודשים 1.69%
אלפא שנתית 0.72%
שארפ ענף -0.32%
שארפ כל הקופות -0.26%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.51%
יחס נזילות 86.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23.43%462601.21
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות26.16%516410.2
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.17%42791.82
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות30.61%604330.44
פיקדונות0%0
הלוואות1.73%34058.74
מזומנים ושווי מזומנים4.72%93149.9
קרנות נאמנות3.96%78265.06
נכסים אחרים7.22%142474.64
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.56%1767891.9
נכסים לא סחירים10.44%206190.1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ72.23%1425871.48
נכסים בחו"ל ובמט"ח27.77%548210.53

גרף יתרות של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

גרף תשואות של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור