ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' - 8056

קופת גמל מרכזית לפיצויים ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 28/7/2013
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.35%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -1.75
העברות בין הקופות -2.09
צבירה נטו -3.84
יתרת נכסים 284.42

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.14%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -1.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.42%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.33%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.11%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.07%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.1%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.07%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.96%
סטיית תקן 60 חודשים 2.1%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף 0.47%
שארפ כל הקופות 0.26%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.39%
יחס נזילות 89.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות29.46%83794.57
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות29.77%84659.63
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.15%3273.21
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות12.67%36038.77
פיקדונות1.13%3215.07
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים23.47%66759
קרנות נאמנות0.31%886.31
נכסים אחרים2.04%5792.32
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים96.01%273071.06
נכסים לא סחירים3.99%11347.8
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ87.72%249486.24
נכסים בחו"ל ובמט"ח12.28%34932.62

גרף יתרות של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

גרף תשואות של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק