מחוג מסלול כללי - 556

קופת גמל מחוג מסלול כללי של מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
תאריך הקמה 30/6/1996
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.24%

יתרות
הפקדות ללא העברות 13.74
משיכת כספים ללא העברות -8.1
העברות בין הקופות -36.46
צבירה נטו -30.82
יתרת נכסים 314.71

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.36%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.45%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.48%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.35%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.83%
תשואה מצטברת 5 שנים 23.39%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.92%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.29%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.88%
סטיית תקן 60 חודשים 2.21%
אלפא שנתית 0.36%
שארפ ענף 0.37%
שארפ כל הקופות 0.26%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.47%
יחס נזילות 85.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות36.05%113453.05
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.68%68240.18
אג"ח קונצרניות לא סחירות3.95%12429.74
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות23.35%73470.68
פיקדונות4%12584.73
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים4.09%12886.46
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים6.88%21641.11
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.82%266925.51
נכסים לא סחירים15.18%47780.44
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ80.85%254426.77
נכסים בחו"ל ובמט"ח19.15%60279.18

גרף יתרות של מחוג מסלול כללי

גרף תשואות של מחוג מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מחוג מסלול כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק