תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 - 7228

קופת גמל תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50 של חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תאריך הקמה 30/11/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.44%

יתרות
הפקדות ללא העברות 30.29
משיכת כספים ללא העברות -71.23
העברות בין הקופות 93.43
צבירה נטו 52.49
יתרת נכסים 2249.46

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.75%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 9.42%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.62%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.64%
תשואה מצטברת 3 שנים 24.94%
תשואה מצטברת 5 שנים 46.53%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.7%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.94%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.5%
סטיית תקן 60 חודשים 1.76%
אלפא שנתית 3.48%
שארפ ענף 1.11%
שארפ כל הקופות 0.97%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.07%
יחס נזילות 64.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות11.42%256886.17
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות10.81%243251.31
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.3%6860.65
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.67%734898.16
פיקדונות1.33%29900.51
הלוואות2.39%53654.27
מזומנים ושווי מזומנים1.16%26105.46
קרנות נאמנות4.05%91154.34
נכסים אחרים35.86%806745.67
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים58.1%1307007.37
נכסים לא סחירים41.9%942449.16
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ49.04%1103165.06
נכסים בחו"ל ובמט"ח50.96%1146291.47

גרף יתרות של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

גרף תשואות של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק