הפניקס גמל מסלול מניות - 961

קופת גמל הפניקס גמל מסלול מניות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 30/12/2003
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 28.9
משיכת כספים ללא העברות -15.47
העברות בין הקופות 157.53
צבירה נטו 170.96
יתרת נכסים 988.81

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.76%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -8.72%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.91%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.51%
תשואה מצטברת 3 שנים 38.69%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.79%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 11.52%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.31%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.71%
סטיית תקן 60 חודשים 4.49%
אלפא שנתית -1.44%
שארפ ענף 0.36%
שארפ כל הקופות 0.35%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.36%
יחס נזילות 89.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות4.19%41403.95
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.57%15570.6
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות57.99%573380.71
פיקדונות-2.85%-28215.67
הלוואות1.46%14469.34
מזומנים ושווי מזומנים33.5%331279.6
קרנות נאמנות3.65%36131.11
נכסים אחרים0.48%4790.33
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים101.67%1005283.05
נכסים לא סחירים-1.67%-16473.08
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ59.22%585532.63
נכסים בחו"ל ובמט"ח40.78%403277.33

גרף יתרות של הפניקס גמל מסלול מניות

גרף תשואות של הפניקס גמל מסלול מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס גמל מסלול מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק