קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית - 1182

קרן השתלמות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית של חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
תאריך הקמה 23/5/2006
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.45%

יתרות
הפקדות ללא העברות 11.62
משיכת כספים ללא העברות -7.07
העברות בין הקופות 41.99
צבירה נטו 46.54
יתרת נכסים 265.21

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.06%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.73%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.57%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.42%
תשואה מצטברת 3 שנים 22.84%
תשואה מצטברת 5 שנים 28.56%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 7.1%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.15%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.5%
סטיית תקן 60 חודשים 1.82%
אלפא שנתית 1.56%
שארפ ענף 0.79%
שארפ כל הקופות 0.87%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.68%
יחס נזילות 65.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות10.72%28435.25
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות6.87%18229.63
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.1%253.87
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.32%83052.14
פיקדונות3.77%9994.03
הלוואות3.69%9790.06
מזומנים ושווי מזומנים5.97%15841.16
קרנות נאמנות2.51%6660.74
נכסים אחרים35.05%92954.65
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים55.69%147688.07
נכסים לא סחירים44.31%117523.46
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ54.3%144012.7
נכסים בחו"ל ובמט"ח45.7%121198.84

גרף יתרות של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית

גרף תשואות של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק