רעות-כללי - 392

קרן השתלמות רעות-כללי של רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1979
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.49%

יתרות
הפקדות ללא העברות 236
משיכת כספים ללא העברות -190.27
העברות בין הקופות -212.48
צבירה נטו -166.75
יתרת נכסים 2096.74

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.06%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.68%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.54%
תשואה מצטברת 5 שנים 16.03%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.18%
סטיית תקן 60 חודשים 1.76%
אלפא שנתית 0.24%
שארפ ענף -0.86%
שארפ כל הקופות -0.81%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.41%
יחס נזילות 85.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות25.53%535375.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.93%354873.86
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.74%36494.93
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.33%698910.76
פיקדונות0%53.58
הלוואות4.02%84220.57
מזומנים ושווי מזומנים4.17%87481.2
קרנות נאמנות5.46%114524.24
נכסים אחרים8.81%184805.7
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים86.45%1812662.42
נכסים לא סחירים13.55%284078.33
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ64.57%1353765.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח35.43%742974.97

גרף יתרות של רעות-כללי

גרף תשואות של רעות-כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של רעות-כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור