קרן החיסכון לצבא הקבע מניות - 1411

קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע מניות של קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 19/11/2008
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.27%

יתרות
הפקדות ללא העברות 87.21
משיכת כספים ללא העברות -38.6
העברות בין הקופות 10.96
צבירה נטו 59.57
יתרת נכסים 721.1

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.65%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -7.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.89%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.46%
תשואה מצטברת 3 שנים 37.69%
תשואה מצטברת 5 שנים 31.81%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 11.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.68%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.77%
סטיית תקן 60 חודשים 4.45%
אלפא שנתית -2.16%
שארפ ענף 0.3%
שארפ כל הקופות 0.32%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.34%
יחס נזילות 83.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות6.03%43492.08
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.21%1511.11
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות63.74%459616.52
פיקדונות0%0
הלוואות4.12%29706.75
מזומנים ושווי מזומנים9.22%66488.04
קרנות נאמנות4.11%29665.66
נכסים אחרים12.57%90624
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.88%612070.37
נכסים לא סחירים15.12%109033.78
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ48.74%351451.32
נכסים בחו"ל ובמט"ח51.26%369652.82

גרף יתרות של קרן החיסכון לצבא הקבע מניות

גרף תשואות של קרן החיסכון לצבא הקבע מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קרן החיסכון לצבא הקבע מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק