קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי - 229

קופת גמל קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי של החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0%

יתרות
הפקדות ללא העברות 60.68
משיכת כספים ללא העברות -123.12
העברות בין הקופות -272.46
צבירה נטו -334.9
יתרת נכסים 4693.88

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.47%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.84%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.54%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים 21.25%
תשואה מצטברת 5 שנים 42.51%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 6.63%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.34%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.37%
סטיית תקן 60 חודשים 1.84%
אלפא שנתית 2.76%
שארפ ענף 0.69%
שארפ כל הקופות 0.58%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.82%
יחס נזילות 66.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3.85%180572.48
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות13.31%624830.59
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.06%2820.13
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות31.52%1479652.62
פיקדונות0%0
הלוואות0.48%22623.48
מזומנים ושווי מזומנים5.19%243617.38
קרנות נאמנות1.83%85795.44
נכסים אחרים43.76%2053962.9
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים55.35%2598154.14
נכסים לא סחירים44.65%2095720.88
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ55.4%2600390.02
נכסים בחו"ל ובמט"ח44.6%2093484.99

גרף יתרות של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

גרף תשואות של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק