מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי - 8675

קופת גמל מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות 281.84
משיכת כספים ללא העברות -165.82
העברות בין הקופות -168.32
צבירה נטו -52.3
יתרת נכסים 1143.64

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.79%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 9.95%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.26%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.93%
תשואה מצטברת 5 שנים 25.29%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.61%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.87%
סטיית תקן 60 חודשים 2.36%
אלפא שנתית 0.12%
שארפ ענף 0.09%
שארפ כל הקופות -0.05%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.41%
יחס נזילות 74.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות12.03%137606.05
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.45%130993.45
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.82%9384.64
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.22%414284.46
פיקדונות1.01%11559.69
הלוואות14.24%162876.81
מזומנים ושווי מזומנים5.26%60188.58
קרנות נאמנות3.42%39158.32
נכסים אחרים15.53%177592.41
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים66.51%760659.09
נכסים לא סחירים33.49%382985.34
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ52.66%602233.61
נכסים בחו"ל ובמט"ח47.34%541410.81

גרף יתרות של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק