אל על - מניות - 1526

קופת גמל אל על - מניות של קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
תאריך הקמה 18/11/2010
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.45%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0.55
משיכת כספים ללא העברות -0.05
העברות בין הקופות 4.45
צבירה נטו 4.95
יתרת נכסים 35.47

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.73%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 22.85%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.74%
תשואה מצטברת 3 שנים 18.17%
תשואה מצטברת 5 שנים 56.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.72%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 9.3%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.96%
סטיית תקן 60 חודשים 4.17%
אלפא שנתית 1.92%
שארפ ענף 0.72%
שארפ כל הקופות 0.72%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.63%
יחס נזילות 95.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות92.49%32809.86
פיקדונות0%0
הלוואות3.34%1184.02
מזומנים ושווי מזומנים3.86%1368.29
קרנות נאמנות0.36%128.7
נכסים אחרים-0.05%-16.34
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים96.58%34261.32
נכסים לא סחירים3.42%1213.2
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ19.04%6752.9
נכסים בחו"ל ובמט"ח80.96%28721.62

גרף יתרות של אל על - מניות

גרף תשואות של אל על - מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אל על - מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק