מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 - 9780

קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 15/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.49%

יתרות
הפקדות ללא העברות 107.44
משיכת כספים ללא העברות -67.98
העברות בין הקופות 247.52
צבירה נטו 286.98
יתרת נכסים 2947.45

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.85%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.69%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.39%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.46%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.01%
תשואה מצטברת 5 שנים 32.01%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.77%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.71%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.72%
סטיית תקן 60 חודשים 2.06%
אלפא שנתית 1.2%
שארפ ענף 0.95%
שארפ כל הקופות 0.69%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.58%
יחס נזילות 75.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות11.93%351530.66
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות16.99%500634.05
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.05%30859.27
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.51%869876.83
פיקדונות0%0
הלוואות11.15%328665.99
מזומנים ושווי מזומנים12.04%354766.46
קרנות נאמנות0.82%24133.77
נכסים אחרים16.52%486979.42
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים70.22%2069722.69
נכסים לא סחירים29.78%877723.76
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ56.45%1663816.64
נכסים בחו"ל ובמט"ח43.55%1283629.82

גרף יתרות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק