הראל גמל להשקעה מניות - 8522

קופת גמל הראל גמל להשקעה מניות של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 118.29
משיכת כספים ללא העברות -39.66
העברות בין הקופות 64.66
צבירה נטו 143.29
יתרת נכסים 499.81

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.65%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -7.56%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.9%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.49%
תשואה מצטברת 3 שנים 37.87%
תשואה מצטברת 5 שנים 33.7%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 11.3%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.98%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 3.58%
סטיית תקן 60 חודשים 4.35%
אלפא שנתית -1.68%
שארפ ענף 0.44%
שארפ כל הקופות 0.35%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.37%
יחס נזילות 89.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות5.57%27851.69
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות2.6%13013.24
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות82.81%413887.11
פיקדונות0%0
הלוואות0.81%4046
מזומנים ושווי מזומנים6.38%31892.7
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.82%9120.97
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.69%488246.7
נכסים לא סחירים2.31%11565
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ59.38%296800.24
נכסים בחו"ל ובמט"ח40.62%203011.46

גרף יתרות של הראל גמל להשקעה מניות

גרף תשואות של הראל גמל להשקעה מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל גמל להשקעה מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק