מנורה מבטחים אמיר כללי - 260

קופת גמל מנורה מבטחים אמיר כללי של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1977
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.53%

יתרות
הפקדות ללא העברות 24.06
משיכת כספים ללא העברות -23.96
העברות בין הקופות -43.5
צבירה נטו -43.4
יתרת נכסים 489.18

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.11%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -1.29%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.22%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.31%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.36%
תשואה מצטברת 5 שנים 20.18%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.71%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.74%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.45%
סטיית תקן 60 חודשים 1.98%
אלפא שנתית -0.12%
שארפ ענף -0.22%
שארפ כל הקופות -0.26%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.4%
יחס נזילות 83.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות18.16%88814.59
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.66%140218.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.47%12095.82
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות27.12%132689.11
פיקדונות0.74%3619.84
הלוואות7.18%35117
מזומנים ושווי מזומנים4.38%21415.12
קרנות נאמנות6.67%32623.4
נכסים אחרים4.62%22583.66
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.66%414118
נכסים לא סחירים15.34%75059.09
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ62.72%306813.21
נכסים בחו"ל ובמט"ח37.28%182363.88

גרף יתרות של מנורה מבטחים אמיר כללי

גרף תשואות של מנורה מבטחים אמיר כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מבטחים אמיר כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור