הראל השתלמות כללי - 154

קרן השתלמות הראל השתלמות כללי של הראל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 6/12/1995
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.77%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1200.83
משיכת כספים ללא העברות -488.55
העברות בין הקופות 261.66
צבירה נטו 973.94
יתרת נכסים 7562.54

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.38%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.6%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.44%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.34%
תשואה מצטברת 3 שנים 17.32%
תשואה מצטברת 5 שנים 22.65%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.47%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.17%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.07%
סטיית תקן 60 חודשים 1.19%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ ענף 0.58%
שארפ כל הקופות 0.59%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.98%
יחס נזילות 78.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות24.67%1865566.33
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות11.25%851044.23
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.23%92936.89
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות26.13%1976376.05
פיקדונות0.26%19424.7
הלוואות21.67%1639040.01
מזומנים ושווי מזומנים5.49%415542.4
קרנות נאמנות2.9%218957.07
נכסים אחרים6.4%483652.53
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים68.74%5198291
נכסים לא סחירים31.26%2364249.21
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.57%5639217.23
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.43%1923322.98

גרף יתרות של הראל השתלמות כללי

גרף תשואות של הראל השתלמות כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הראל השתלמות כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו