כלל פיצויים למעסיק - 241

קופת גמל מרכזית לפיצויים כלל פיצויים למעסיק של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1970
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.59%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -219.22
העברות בין הקופות -80.09
צבירה נטו -299.31
יתרת נכסים 850.99

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -0.02%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.27%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.3%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.39%
תשואה מצטברת 5 שנים 19.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.35%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.63%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.19%
סטיית תקן 60 חודשים 1.79%
אלפא שנתית 0.36%
שארפ ענף 0.08%
שארפ כל הקופות -0.33%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.47%
יחס נזילות 85%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות22.13%188289.87
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.16%171566.48
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.65%22570.45
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.51%251153.34
פיקדונות0.25%2165.07
הלוואות7.84%66746.54
מזומנים ושווי מזומנים7.9%67249
קרנות נאמנות7.31%62242.6
נכסים אחרים2.23%19001.65
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים86.03%732144.24
נכסים לא סחירים13.97%118840.76
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.85%577384.64
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.15%273600.36

גרף יתרות של כלל פיצויים למעסיק

גרף תשואות של כלל פיצויים למעסיק
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל פיצויים למעסיק

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור