מור קופות גמל להשקעה כללי - 12538

קופת גמל מור קופות גמל להשקעה כללי של מור קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת מור קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 26/12/2018
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.5%

יתרות
הפקדות ללא העברות 139.25
משיכת כספים ללא העברות -1.93
העברות בין הקופות -2.35
צבירה נטו 134.97
יתרת נכסים 141.91

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.92%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 11.61%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 90.7%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות47.84%67888.41
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות23.43%33244.51
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.39%1969.47
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות11%15610.08
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים14.1%20002.37
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים2.25%3193.21
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים96.62%137117.24
נכסים לא סחירים3.38%4790.81
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.64%125789.35
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.36%16118.7

גרף יתרות של מור קופות גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של מור קופות גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מור קופות גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור