קרן השתלמות עובדי חברת חשמל - 423

קרן השתלמות קרן השתלמות עובדי חברת חשמל של החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
תאריך הקמה 2/4/1978
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.34%

יתרות
הפקדות ללא העברות 88.37
משיכת כספים ללא העברות -54.15
העברות בין הקופות -141.07
צבירה נטו -106.85
יתרת נכסים 699.98

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 1.11%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 14.22%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.47%
תשואה מצטברת 5 שנים 25.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.3%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.71%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.41%
סטיית תקן 60 חודשים 1.9%
אלפא שנתית -0.72%
שארפ ענף -1.12%
שארפ כל הקופות -1%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.75%
יחס נזילות 85.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות33.95%237610.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות21.33%149285.73
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.88%13192.99
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות21.5%150480.1
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים11.38%79647.39
קרנות נאמנות1.32%9229.32
נכסים אחרים8.65%60533.33
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.63%627412.43
נכסים לא סחירים10.37%72567.43
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.46%584189.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.54%115790.34

גרף יתרות של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

גרף תשואות של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק