אקסלנס גמל להשקעה כללי - 7908

קופת גמל אקסלנס גמל להשקעה כללי של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.57%

יתרות
הפקדות ללא העברות 145.14
משיכת כספים ללא העברות -47.14
העברות בין הקופות -19.74
צבירה נטו 78.26
יתרת נכסים 438.47

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.33%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.05%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.34%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 13.17%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.45%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 85.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.31%84670.32
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות30.08%131880.87
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.85%3715
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות25.5%111800.39
פיקדונות4.31%18880.21
הלוואות3.4%14911.51
מזומנים ושווי מזומנים10.5%46029.17
קרנות נאמנות4.47%19599.58
נכסים אחרים1.59%6984.69
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.08%394968.14
נכסים לא סחירים9.92%43503.59
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ74.17%325213.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח25.83%113257.84

גרף יתרות של אקסלנס גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של אקסלנס גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור