הפניקס גמל להשקעה כללי - 7908

קופת גמל הפניקס גמל להשקעה כללי של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 10/11/2016
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.64%

יתרות
הפקדות ללא העברות 296.26
משיכת כספים ללא העברות -189.94
העברות בין הקופות -367.18
צבירה נטו -260.86
יתרת נכסים 1649.31

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.85%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.73%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.25%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.43%
תשואה מצטברת 3 שנים 9.26%
תשואה מצטברת 5 שנים 29.63%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.33%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.93%
סטיית תקן 60 חודשים 2.41%
אלפא שנתית 0.72%
שארפ ענף 0.36%
שארפ כל הקופות 0.33%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.47%
יחס נזילות 74.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות13.65%225164.9
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות14.61%241028.16
אג"ח קונצרניות לא סחירות1%16526.99
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות36.51%602129.67
פיקדונות0%0
הלוואות12.86%212018.74
מזומנים ושווי מזומנים17.99%296753.18
קרנות נאמנות1.72%28425.91
נכסים אחרים1.65%27258.28
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים73.25%1208151.67
נכסים לא סחירים26.75%441154.16
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ65.86%1086214.3
נכסים בחו"ל ובמט"ח34.14%563091.54

גרף יתרות של הפניקס גמל להשקעה כללי

גרף תשואות של הפניקס גמל להשקעה כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס גמל להשקעה כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק