הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11312

קופת גמל הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ . בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


חזרה לדף השוואת קופות גמל ראשי >>
נתונים כלליים
סוג קופה קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
שם חברה מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 28/11/2016
התמחות ראשית מודל חכ"מ אחר
דמי ניהול 0.01%

יתרות
הפקדות ללא העברות 17.16
משיכת כספים ללא העברות -5.27
העברות בין הקופות -2.8
צבירה נטו 9.09
יתרת נכסים 142.48

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.85%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 10.74%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.22%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.41%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.26%
תשואה מצטברת 5 שנים 28.19%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.68%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.09%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.02%
סטיית תקן 60 חודשים 2.47%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף 0.37%
שארפ כל הקופות 0.16%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.42%
יחס נזילות 79.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות12.08%17214.24
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות28.61%40759.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.1%1565.77
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות34.4%49010.92
פיקדונות0%0
הלוואות6.7%9546.88
מזומנים ושווי מזומנים19.44%27696.33
קרנות נאמנות2.66%3787.39
נכסים אחרים-4.98%-7098.25
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים88.8%126520.68
נכסים לא סחירים11.2%15962.15
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ66.29%94444.84
נכסים בחו"ל ובמט"ח33.71%48038

גרף יתרות של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

גרף תשואות של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק